top of page

Zinātniskās publikācijas.

1. Dombrovskis A. (2014) LATVIJAS SIEVIEŠU FEMINISTISKĀS IDENTITĀTES DIMENSIJAS PROGNOZĒJOŠIE FAKTORI. Promocijas darbs. Daugavpils Universitāte.

 

 

2. Dombrovskis, A. (2013). THE FAMILY ENVIRONMENT, SATISFACTION WITH FAMILY LIFE AND  IDENTITY CRISES OF FEMALE UNIVERSITY STUDENTS.  ATINER’S Conference Paper Series, No: PSY2013–0540, 5–17.

 

 

3. Pipere, A., & Dombrovskis, A. (2012). FUTURE DREAMS AND HOPES OF PROSPECTIVE PROFESSIONALS: THE EFFECT OF GENDER AND SPECIALITY. International Business: Innovations, Psychology, Economics, 3, No 2(5), 44–59 (EBSCO).

 

 

4. Dombrovskis, A. (2012). APMIERINĀTĪBAS AR ĢIMENES DZĪVI SKALAS IZMANTOŠANA ĢIMENES VIDES IZPĒTEI LATVIJĀ. Rakstu krājums „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, Rēzeknes Augstskola, ISSN 1691–5887, 71.–78.lpp. (REUTER).

 

 

5. Dombrovskis, A. (2014). IDENTITĀTES KRĪZES APTAUJAS SKALAS PSIHOMETRISKIE RĀDĪTĀJI LATVIJAS VIDĒ. Sociālo Zinātņu Vēstnesis. DU Sociālo Zinātņu Fakultāte. Sociālo Pētījumu Institūts., Daugavpils Universitāte. 1 – (18), pp.60 – 81. (EBSCO), (CEJSH), (WINIR).

 

 

6. Dombrovskis, A. (2011). STUDENTU FEMINISTISKO IDENTITĀTES IEZĪMJU IZPĒTE IZMANTOJOT NARATĪVO PĒTNIECĪBAS METODI. Daugavpils Universitātes Sociālo Zinātņu Fakultātes Starptautisko Zinātnisko Konferenču Rakstu Krājums (4), 5.–13.lpp. (GESIS SocioGuide).

 

 

7. Dombrovskis, A. (2009). THE PERCULIARITIES OF COPING STRATEGIES OF THE YOUNG PEOPLE FROM CHILDREN'S HOME, BOARDING SCHOOL AND FAMILY. The Sixth International Conference. Person. Color.Nature.Music. Daugavpils. pp.229-236.

 

 

8. Dombrovskis, A. (2015). FEMINISTISKĀ IDENTITĀTE: FEMINISTISKĀS IDENTITĀTES ATTĪSTĪBAS SKALAS PSIHOMETRISKIE RĀDĪTĀJI UN ADAPTĀCIJA LATVIJAS VIDĒ (FIAS MODIFICĒTĀ VERSIJA). Feministic Identity: The Feministic Identity Development Scale, Psychometrical Adaptation in Environment of Latvia. Rakstu krājums „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, Rēzeknes Augstskola, ISSN 1691–5887, 300.–332.lpp. (REUTER).

 

 

9.  Dombrovskis, A. (2015). IDENTITY CRISIS: FROM IDENTITY CRISIS TO MENTAL DISORDERS AND THEIR CONNECTION TO AGE. Possibilities of Actualization of Human Mental Resources. Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences. Russia, Moscow., International Higher School of Practical Psychology. Latvia, Riga., UDK 159.9 (062), Op 680., Riga, 2015., pp. 11.-18.

 

10. Dombrovskis, A. (2016.) IDENTITY AND AN IDENTITY CRISIS: THE IDENTITY CRISIS OF FIRST-YEAR FEMALE STUDENTS AT LATVIAN UNIVERSITIES AND THEIR SOCIODEMOGRAPHIC INDICATORS. Rakstu krājums „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, Rēzeknes Augstskola, ISSN 1691–5887, 300.–332.lpp. DOl; http://dx.doi.org/10.17770/sie2016voll. 1527.(REUTER).

 

11. Dombrovskis, A. (2017). ĢIMENES VIDE: ĢIMENES VIDES SKALAS "REĀLĀS"FORMAS ADAPTĀCIJA LATVIJAS KULTŪRVIDĒ. Rakstu krājums „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, Rēzeknes Augstskola, ISSN 1691–5887, 477.–488.lpp. (REUTER).

 

 

12. Dombrovskis, A. (2017). APMIERINĀTĪBA AR ĢIMENES VIDI: ĢIMENES VIDES SKALAS "IDEĀLĀS" FORMAS ADAPTĀCIJA LATVIJAS KULTŪRVIDĒ. Rakstu krājums „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, Rēzeknes Augstskola, ISSN 1691–5887, 489.–500.lpp. (REUTER).

 

13. Dombrovskis, A. (2017). Dreams About the Future: Indicators of the Congruence of the Goals of Corporate Directors and Managers., INTERNATIONAL BUSINESS:
 Innovations, Psychology, Economics., Vol. 8, No 1 (13), pp. 23-31. Online ISSN 2345-0932. (EBSCO).

14. Dombrovskis, A. (2019). RESEARCH INTO PERSONAL VALUES IN TERMS OF QUALITATIVE ANALYSIS OF DOCUMENTS. Rakstu krājums „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, Rēzeknes Augstskola, ISSN 1691-5887, 55.–65.lpp. (REUTER).

15. Kušnere, I. & Dombrovskis, A. (2019). PEDAGOGA PAŠATTĪSTĪBA: PEDAGOGU PAŠATKLĀSMES PAR PEDAGOGA PERSONĪBAS VEIDOŠANĀS NOZĪMĪBU PEDAGOĢISKAJĀ PRAKSĒ. Rakstu krājums „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, Rēzeknes Augstskola, ISSN 1691-5887, 210.–221.lpp. (REUTER).

Populārzinātniskās u.c.

1. A.Dombrovskis (Intervija), Psihes zemūdens pētnieks. ZINTNIEKS. 2013. Jūnijs. (12). Rīga, Zintnieks, 18-20.

2. A.Dombrovskis (Žurnāls "LILIT" Aprīlis, 2006) organizēts eksperiments), Četri veidi kā nomest lieko svaru.

Edited Image 2015-8-7-0:2:10

Edited Image 2015-8-7-0:2:10

Edited Image 2015-8-7-0:4:20

Edited Image 2015-8-7-0:4:20

Edited Image 2015-8-7-0:5:43

Edited Image 2015-8-7-0:5:43

Edited Image 2015-8-7-0:7:41

Edited Image 2015-8-7-0:7:41

Edited Image 2015-8-7-0:10:15

Edited Image 2015-8-7-0:10:15

3. A.Dombrovskis (2006), Mīti un patiesība par Hipnozi. ZINTNIEKS. 2006. Marts. (5). Rīga, Zintnieks, 12-13.

4. A.Dombrovskis (2012), Holotropās elpošanas dziedinošais spēks. Jumava., Rīga, 160-166.

5. A.Dombrovskis (2012), Piedošanas petiesā seja ģimenē. (Intervēja Iveta Rozentāle) www.calis.delfi.lv., Rīga.

6. A.Dombrovskis (2012), Seksa kalpinātie. (Intervēja Aija Lietiņa) www.la.lv., Rīga.

7. A.Dombrovskis, I.Gēbele (2012), Cilvēks ģimenē. JUMAVA, Rīga.

8. Intervija: Antra Gabre. A.Dombrovskis, Kāpēc Meklēt Latvieša Identitāti: Vai mēs mīlam šo valsti? (2017), Praktiskā astroloģija. Nr.2, Novembris. SIA Mediju Nams, Rīga., 2 - 6.

bottom of page