top of page

Par mani

Esmu sertificēts Latvijas Psihoterapeitu Biedrības (www.psihoterapija.lv)     , Latvijas Hipno-psihoterapeitu Biedrības (www.LHPB.lv) , Eiropas Hipnopsihoterapeitu Asociācijas (http://www.hypno-psychotherapy.com)        , Krievijas Federācijas Ģimenes un organizāciju (biznesa) sistēmisko risinājumu institūta (http://www.mostik.org)        sertificētais biedrs. Tāpat arī esmu Latvijas Psihologu Biedrības biedrs.  Esmu sertificēts Latvijas Transpersonālās Psiholoģijas Biedrības biedrs un sertificēts Eiropas Transpersonālās Psiholoģijas un Psihoterapijas biedrs. Tāpat esmu Eiropas Psihoterapeitu Asociācijas sertificēts biedrs.

 

Ikdienā strādāju savā psihologa un psihoterapeita privātpraksē – gan ar individuālajiem klientiem, gan pāriem, gan ar grupām. Ar grupām strādāju veidojot sistēmfenomenoloģiskos uzstādījumus pēc B.Helingera metodes. Praksē izmantoju inetegrālu pieeju (Hipnopsihoterapija, Sistēmfenomenoloģija, Ķermeņa orientētā pishoterapija, NLP, Transpersonālā psiholoģija un psihoterapija), jo katrs klients ir individuāls, tāpēc cenšos atrast katram individuāli piemērotāko darba tehniku, izmantojot gan „tīru” metodi, gan dažādu metožu savstarpējās variācijas.

 

Esmu lasījis lekcijas un vadījis seminārus Latvijas augstskolās, kā arī citām mērķauditorijām – pedagogiem, ārstiem, ekonomistiem utt. Lekcijās un semināros aplūkojamo tēmu spektrs diezgan plašs, bet pamatā tās tomēr ir psiholoģijas un dažādo psihoterapeitisko virzienu ievirzes jautājumi, jo pat tik plaša tēma kā Stress var tikt aplūkota no ļoti dažādiem rakursiem.

 

Esmu daudzu zinātnisko, starptautiski atzīto un citējamo rakstu autors, uzstājies ar prezentācijām par saviem pētījumiem starptautiskajās psihologu konferencēs gan Latvijā, gan ārzemēs (Turcija, Grieķija, Spānija u.c.).

 

Tāpat esmu grāmatu autors un līdzautors, gan autors daudzu grāmatu priekšvādiem, gan veicis grāmatu satura psiholoģisko analīzi kā psihologs, esmu vairāku žurnālu (plašai publikai domātu) rakstu autors. Līdzās visam tam esmu vadījis televīzijas raidījumu „Šeit un Tagad”, gan arī darbojies kā eksperts psiholoģijas un psihoterapijas jautājumos visos Latvijas televīzijas kanālos – daudzos raidījumos. Esmu pirmais, kurš Latvijā veicis pētījumu par feministiskās identitātes saistību ar ģimeni, identitātes krīzi, un pirmais, kurš Latvijā aizsācis pētīt feministisko identitāti psiholoģijā (Latvijas sievietēm).

bottom of page