top of page

VIDEO

LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar
Dr.oec., Dr.hab.psych., profesori
Māru Vidneri
LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar
Dr.oec., Dr.hab.psych., profesori
Māru Vidneri
LNT Realitātes šova "OKartes Skatuve" dalībnieku atlases 2.kārta
LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar
Dr.oec., Dr.hab.psych., profesori
Māru Vidneri
LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar sociālo un speciālās izglītības pedagoģi 
Irēnu Hadaņonoku
2.daļa. LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar sociālo un speciālās izglītības pedagoģi 
Irēnu Hadaņonoku
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar ajurvedas ārsti 
Ilonu Ābeli
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar ārstu reanimatologu
Pēteri Kļavu
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar mācītāju
Kristu Kalniņu
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Dr.psych., profesori 
Gunu Svenci
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Dr.med., akadēmiķi, profesoru 
Henriku Grigalinoviču
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Mg.psych., pasaku terapeiti
Ivetu Gēbeli
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Dr.med.,ārsti
Inesi Kokari
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Mg., literāti un pedagogu
Ivetu Ratiniku
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar ajurvedas ārsti 
Ilonu Ābeli
2.daļa.  LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar ārstu reanimatologu
Pēteri Kļavu
2. dala.  LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar mācītāju
Kristu Kalniņu
2.daļa.  LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Dr.psych., profesori 
Gunu Svenci
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Mg.psych., psihoterapeiti
Solvitu Vekteri
2.daļa.  LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Mg.psych., pasaku terapeiti
Ivetu Gēbeli
2.daļa. LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Dr.med.,ārsti
Inesi Kokari
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Mg.psych., eksistenciālo psihoterapeiti
Inetu Rubuli
2.daļa.  LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Mg.psych., eksistenciālo psihoterapeiti
Inetu Rubuli
4.daļa.  LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Mg.psych., eksistenciālo psihoterapeiti
Inetu Rubuli
2.daļa.  LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Arhibīskapu
Jāni Vanagu
2.daļa.  LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Dr.hab.biol., profesoru
Indriķi Muižnieku
3.daļa.  LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Mg.psych., eksistenciālo psihoterapeiti
Inetu Rubuli
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Arhibīskapu
Jāni Vanagu
LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar Dr.hab.biol., profesoru
Indriķi Muižnieku
 LTV1 Raidījums "Šeit un Tagad". Aivis Dombrovskis sarunājas ar ārstu
Igoru Kudrjavcevu
 LNT Raidījums "Degpunkts". Aivis Dombrovskis intervija par hipnozes izmantošanu krāpniecībā
03.06.2017.
Lekcija skolotājiem Valkā, 2017.gadā. "Dodot dot jeb ko nozīmē - dot nesadegot.
bottom of page