top of page

Dalība konferencēs

Dalība un uzstāšanās ar prezentāciju. Identity and an identity crisis:  The identity crisis of first-year female students at Latvian Univerisities and their sociodemographic indicators. The international Scientific Conference, Society, Integration, Education. Latvia, Rezekne, May 27th – 28th, 2016.

The 12th European Congress of Psychology, Istanbul,

 

The 7th Annual International Conference on Psychology, Athens, Greece,.

 

EAPA, The 12th European Conference on Psychological Assessment. Donostia– San Sebastian, Spain.

 

17th International Transpersonal Conference: Consciousness Revolution: Transpersonal Dicoveries That are Changing the World.

 

1.Starptautiskā konference hipnopsihoterapijā. „Hipnopsihoterapijas aspekti Eiropā”

 

15 of continuing professional development at the  3rd Annual Hypno-psychotherapy conference.

 

Zweiten Internationalen Eurasischen Kongress fuer Systemaufstellungen in Russland „Zeit der Wandlungen”

 

„Psihoterapeita profesionalitāte. Identitāte.Attīstība. Krīze.”, LPB konference

 

„Konkurētspējīgs pedagogs – neiespējamais ir iespējams”, IZM un ES fonds

 

2.Apvienotais Latvijas Psihologu Kongress, DU

 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, LZM un ESF konference

 

„Konkurētspējīga Izglītība: Izpratne, Radošums, Līdzdalība”, IZM

 

„Gandrīz Ideāla Skola”, AIP

 

Latvijas Klīnisko Psihologu Asociācijas 6.konference.

bottom of page