top of page

Hipnosistēmfenomenoloģija

Hipnosistēmfenomenoloģija ir izveidota psihoterapijas metode, kur savstarpēji integrētas divas psihoterapijas metodes ģimenes sistēmfenomenoloģija un hipnopsihoterapija. Šo metodi izmanto individuālajā darbā ar klientu, jo nev nepieciešami tik lieli cilvēkresursi, kā tas nepieciešams ģimenes sistēmfenomenoloģijas uzstādījumos. Hipnopsihoterapeitiskā transa laikā iespējams „iedarbināt” tos pašus resursus, kurus izmanto sistēmiskajos uzstādījumos, tomēr jāatzīst, ka atgriezeniskā saite ir nedaudz vājāka, nekā sistēmiskajos uzstādījumos.

bottom of page