top of page

Hipnopsihoterapija kopā ar transpersonālo psihoterapiju iet jau gadu tūkstošiem blakus un ir līdzās cilvēcei visos viņas dzīves ciklos! Šīs ir uzskatāmas par vienām no vecākajām psihoterapijas metodēm.

 

Šīs psihoterapijas metodes, tapat kā citas psihoterapijas metodes, palīdz cilvēka psihei, pašam cilvēkam atrast sevī resursus, ceļus un iespējas! Jo katrs cilvēks, tāpat kā zieds, smeļ spēku caur saknēm no dziļumiem, vulkāns smeļ spēku zemes dzīlēs, smeļ spēku savās neizzinātajās psihes dzīlēs, savas dzimtas dziļākajās saknēs, lai kādā brīdī uzziedētu kā krāšņs zieds vai veidotu krāšņu salūtu, kā to dara vulkāns vai lai vienkārši varētu par savu dzīvi pateikt: „ES ESMU LAIMĪGS”.

 

Saule visiem ir viena, TĀ ir priekš visiem, arī priekš MANIS un TEVIS, bet TĀ nepieder nevienam!

HIPNOPSIHOTERAPIJA

bottom of page